Poštovani korisnici,
od 01.05.2017 je uvedeno izdavanje računa u elektronskom formatu za sve uplate izvršene po osnovu licenciranja programa. 

Račun u štampanoj formi

Na osnovu pismenog zahteva poslatog na adresu eracun@hardoffice.rs, račun će biti dostavljen putem brze pošte, na adresu i o trošku korisnika.

Molimo Vas da u zahtevu navedete podatke firme, datum uplate i tačnu adresu za dostavu pošte.

 

Preuzimanje
e-računa

U roku od 2 radna dana od izvršene uplate za licencu, možete jednostavnim unosom Vašeg PIB-a i DATUMA UPLATE da preuzmete E-račun.

E-račun će sadrzati vidno iskazan JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR (skup brojeva i slova) kojim jednostavno možete proveriti validnost Vašeg računa.

Provera validnosti
e-računa

Hardoffice svojim korisnicima omogućava brzu i jednostavnu proveru tačnosti i verodostojnosti e-računa putem JEDINSTVENOG IDENTIFIKATORA koji se nalazi na preuzetom računu.