EviOSO

verzija // 09.07.2018.

Nova era u održavanju zgrada sa EviOSOm!

HARDoffice je dizajnirao novi softver EviOSO – jedinstven domaći program za jednostavnu evidenciju održavanja stambenih objekata kojim je izašao u susret korisnicima kako bi im olakšao obavljanje novih zaduženja.

 

Kome je EviOSO namenjen?
EviOSO je namenjen kako profesionalnim upravnicima ili firmama koje se bave održavanjem stambeno-poslovnih objekata, tako i upravnicima zgrada koji su odabrani od strane skupštine stanara.

 

Kako vam EviOSO može pomoći?

  • vođenje evidencije za jednu ili više stambenih zajednica
  • vođenje evidencije o stanovima, njihovoj kvadraturi i njihovim vlasnicima bilo da su pravna ili fizička lica
  • jednostavna promena vlasnika stana i lako prenešenje određenih zaduženja na novog vlasnika
  • zaduživanje svih vlasnika stanova za troškove održavanja stanova ili troškove po investicionim ugovorima jednim klikom
  • zaduženja za jedan ili više meseci po jednom ili više ugovora
  • zaduženja u fiksnom iznosu ili u zavisnosti od kvadrature stana
  • svi stanari mogu dobiti uplatnice ili račune sa uplatnicom za svaki mesec
  • mogućnost evidencije pojedinačnog zaduženja za svakog vlasnika
  • veoma jednostavna evidencija uplate po zadužnjima
  • praćenje stanje duga za pojedine stanove ili za celu stambenu zajednicu preko izveštaja

 

Od 01.07.2018. EviOSO program će biti dostupan pod sledećim uslovima:

3.720 RSD

godišnje

Godišnja licenca
za upravnike jedne
stambene zajednice

jedan server za više korisnika i više radnih jedinica u mreži

1.240 RSD

mesečno

Mesečna licenca
za firme i upravnike više
stambenih zajednica

licenca za jednu firmu na jednom računaru

Uz program je omogućen i detaljan video priručnik kao pomoć svima koji su zainteresovani za korišćenje programa koji možete pogledati ovde.

Sve dodatne informacije o programu možete dobiti na
podrska@hardoffice.rs
ili pozivom na telefon
063 514 254
radnim danima od 9 do 17h.