FAKTURISANJE RAČUN

verzija: 3.38 // 12.09.2021.

Fakturisanje – izrada računa, pregled, štampa i veliki broj pratećih funkcija (kartice kupaca, kartice robe, praćenje zalihe, izrada predračuna, jednostavno formiranje računa
po predračunu, knjiga izdatih računa…). Program je veoma pregledan i jednostavan za korišćenje, a ima i mogućnost izrade računa za više firmi.

Više detalja na web strani Račun-Otpremnica – www.racun-otpremnica.com
kao i na strani
Fakturisanje-Račun – www.fakturisanje-racun.com

Osnovna
licenca

podrška
radnim danima
od 9-17h

1.240
RSD/god.

Standard
licenca

podrška
radnim danima
od 9-17h

2.480
RSD/god.

Proširena
licenca

podrška
radnim danima
od 8-20h

3.720
RSD/god.

Premium
licenca

podrška
radnim danima,
vikendom i praznikom
od 8-24h

4.960
RSD/god.