HOLD
obračun zarada

verzija: 1.38 // 01.01.2023.

Program za obračun ličnih primanja (zarada, bolovanja, porodiljskog bolovanja, obračune ugovora o delu, autorskih ugovora, ugovora o zakupu nepokretnosti i pokretnosti, obračun za prikupljanje i prodaju sekundarnih sirovina, obračun ličnih primanja preduzetnika i osnivača) koji je uvek prilagodjen najnovijim propisima.

Omogućena je isplata više akontacija;
Obračun na osnovu bruto ili neto osnovica;
Obračun kredita, obustava (samodoprinosi, sindikati, alimentacije…)
Pregled i štampa svih evidencija, spiskova, lista, virmana kao i starih obrazaca za sve ranije rađene obračune.
Izvoz virmana u sve programe za elektronsko bankarstvo.
Automatsko formiranje PPP obrazaca.
Kontrola i priprema za elektronski izvoz podataka u propisanom formatu.
Formiranje pregled i štampa M-4, M-4K obrazaca za ranije obračune.

Pregled, štampa i mogućnost izmene Ugovora o radu, Aneksa ugovora, Rešenja o prestanku radnog odnosa, Rešenja o godišnjem odmoru, Proseka zarada, Kartica evidencije…

Usaglašen sa sistemom objedinjene naplate poreza i doprinosa. Sadrži obrazac PPP-PD u štampanom i elektronskom obliku (XML fajl za slanje na portal ePorezi).

Osnovna
licenca

2.480
RSD godišnje

Standard
licenca

Pravo na korišćenje programa
Podrška radnim danima od 9-17h

3.720
RSD godišnje

Proširena
licenca

Pravo na korišćenje programa
Podrška radnim danima od 8-20h

4.960
RSD godišnje

Premium
licenca

Pravo na korišćenje programa
Podrška radnim danima, vikendom i praznikom od 8-24h

6.200
RSD godišnje