HOPS_popdv

verzija: 18.09 // 12.09.2018.

Jednostavan program za izradu i štampu: Naloga blagajni za isplatu, Naloga blagajni za naplatu i Dnevnika blagajne za jednu ili više firmi

0 RSD

Besplatno

besplatno za sve koji imaju aktivnu licencu za bilo koji HARDoffice program

1.240 RSD

Jednokratno

jedan server za više korisnika i više radnih jedinica u mreži

info podrška

telefonska / daljinska podrška