OSNOVNA SREDSTVA

verzija: 1.07 // 19.02.2021.

Godišnji i periodični obračuni računovodstvene i poreske amortizacije. Svi prateći zakonom propisani obrasci. Kartice, spiskovi, popisne liste, nuliranja grupe, otpisi… Mogućnost rada u Agencijskom modu (više firmi).

0 RSD

Besplatno

Odobrava se jedna besplatna licenca po firmi na osnovu zahteva - program radi sa osnovnim funkcijama

1.240 RSD

Pojedinačna licenca

licenca za jednu firmu na jednom računaru

2.480 RSD

Serverska licenca

jedan server za više korisnika i više radnih jedinica u mreži

info podrška

telefonska podrška

telefonska / daljinska podrška