SERVIS TELEFONA / AUTOMOBILA

verzija: 1.03 // 25.10.2009.

verzija: 1.01 // 27.04.2011.

Besplatni programi koji su namenjeni za jednostavnije kreiranje i štampanje servisnih naloga. Ovi programi omogućavaju da svi zaposleni u servisu mogu jednostavno doći do informacija koje su im potrebne, bez obzira da li rade na samom servisiranju ili su u kontaktu sa klijentima.

nema tehničke podrške